KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

- Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka na  miesiąc październik 2021  dla  grupy I : 

1.Zwierzęta przygotowują się do zimy

2.Jestem bezpieczny na ulicy

3.Dary jesieni

4.Jak powstaje chleb ?

 

Planowane osiągnięcia dziecka: 

-wykonuje kierowane do niego prośby i polecenia

-rozwiązuje i przedstawia zagadki pantomimiczne ( dz. starsze)

-słucha z uwagą czytanych wierszy i opowiadań i odpowiada na pytania odnośnie przeczytanego tekstu (dz. starsze)

-doskonali chód równoważny ( przejście po równoważni) i umiejętność poprawnego czworakowania

-wykonuje prace plastyczne związane z przerabianą tematyką wykorzystując materiał przyrodniczy : jesienne kompozycje z liści, grzybki m .origami z kółek ,jeż z plasteliny

-dostrzega i określa zmiany w przyrodzie zachodzące pod wpływem jesieni: spadające kolorowe liście, przygotowania zwierząt do zimy ,odlot ptaków do ciepłych krajów

-opowiada, jak wiewiórka i jeż przygotowują się do zimy

-rozróżnia i nazywa owoce jesiennych drzew , rozróżnia i nazywa liście przynajmniej dwóch drzew (dz. młodsze) ,kasztanowca,  dębu, jarzębiny( dz. starsze)

-porównuje liczebność dwóch zbiorów poprzez przeliczanie i ustawianie w pary w zakresie 3 i więcej elementów ( wg możliwości dzieci) z użyciem określeń więcej ,mniej , tyle samo, więcej o…,mniej o… ( dz. starsze)

-przestrzega zasad poruszania się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej
-rozpoznaje miejsca przeznaczone do przechodzenia przez jezdnię (pasy, odpowiednie światła sygnalizatora)
-opisuje znaczenie niektórych znaków drogowych(dz. starsze)
-rozumie ,dlaczego należy bawić się z dala od ulicy
-poznaje kolejne etapy powstawania chleba i zawody ludzi związanych z jego wytwarzaniem: rolnik, młynarz, piekarz
-uczestniczy w zabawach rytmicznych ilustrujących ruchem treść piosenek
-reaguje właściwym ruchem na zmianę tempa i dynamiki w muzyce

 

Tematyka na wrzesień 2021:

 1. Witamy w przedszkolu
 2. My jesteśmy przedszkolaki
 3. Jesień w sadzie i ogrodzie
 4. Jesteśmy samodzielni

 

Planowane osiągnięcia dzieci.
Dziecko:
-jest samodzielne w zakresie niektórych czynności samoobsługowych i higienicznych: samodzielnie wkłada i zdejmuje pantofle (dz. młodsze),buty (dz. starsze),posługuje się łyżką i widelcem , jest samodzielne w toalecie, myje ręce z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności,
-poznaje i przestrzega zasad funkcjonowania w grupie: nie niszczy zabawek i prac kolegów, reaguje na polecenia pracowników przedszkola, zgłasza osobie dorosłej swoje potrzeby, aktywnie uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczycielkę (dz. starsze),  pomaga sprzątać nauczycielce po skończonej zabawie
-rozpoznaje i nazywa swój znaczek indywidualny w szatni
-prawidłowo trzyma przybory do rysowania , malowania ( dz.starsze)
-próbuje rysować proste wzory po śladzie;  mieści się w konturze kolorowanego obrazka (dz. starsze)
-wyklaskuje rytm podany przez nauczycielkę (wg możliwości dzieci-prosty lub bardziej złożony)
-biega swobodnie w różnych kierunkach bez potrącania innych, utrzymuje równowagę podczas przechodzenia po ławeczce
-wykonuje prace plastyczne związane z aktualną tematyką: „Jabłko” (z masy solnej,) , „Jabłonka” ,,” Piłka”-malowanie farbami, „Owoce” - wypełnianie konturów owoców papierem kolorowym m. wydzieranki- dz. starsze i inne
-wypowiada się swobodnie na temat swoich przeżyć i wrażeń z pobytu na wakacjach  ( dz. starsze)
-rozpoznaje i nazywa  niektóre owoce i warzywa( dz. młodsze) , większość owoców i warzyw ( dz. starsze)
-używa liczebników głównych w naturalnych sytuacjach ( wg możliwości dzieci), dzieci starsze – 5 i więcej
-rozróżnia  i nazywa koło ( dz. młodsze) , odnajduje w otoczeniu przedmioty w kształcie kuli ( dz. starsze)
-uczestniczy w zabawach rytmicznych : tworzy koło podając innym dzieciom ręce, ,robi obrót dookoła własnej osi, wykonuje obroty w parze z innym dzieckiem

 

 

 

Tematyka na miesiąc Luty 2021 dla grupy I:

 

 1. MUZYKOWANIE NA DYWANIE
 2. W UKŁADZIE SŁONECZNYM

 

Planowane osiągnięcia dziecka:

 

-zgłasza potrzeby fizjologiczne

-samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne

-ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych

-porusza się po sali bez potrącania kolegów,

-właściwie reaguje na umowne sygnały,

-zachowuje równowagę ciała w czasie zabaw.

-wykonuje różne formy ruchu.

-nabywa płynności ruchów rąk w toku ćwiczeń grafomotorycznych

-koloruje kredkami na ograniczonej przestrzeni

-wyodrębnia w słowach sylaby

-dzieli słowa na sylaby 

-tworzy słowa rozpoczynające się , kończące daną sylabą  ( 5 l.)

-słucha dźwięków dochodzących z otoczenia

-rozpoznaje sztucznie otrzymywane dźwięki

-nazywa źródła dźwięków

-rozpoznaje instrumenty po ich brzmieniu

-uczestniczy w zabawach muzycznych, tańcach, zabawach integracyjnych

-okazuje radość ze wspólnej zabawy

-opowiada własnymi słowami o niektórych tradycjach i obrzędach karnawałowych

-liczy w dostępnym zakresie

-nazywa figury geometryczne

-określa podstawowe cechy różniące poszczególne figury

-układa wg wzoru
-poznaje różne techniki plastyczne – mokre w mokrym

-wydziera z papieru kolorowego

-rozciera plastelinę na kartonie

-wycina

-maluje farbami

-ozdabia brokatem i cekinami wg własnego uznania

Tematyka na miesiąc styczeń dla grupy I

 

 1. KOCHAMY BABCIE I DZIADKÓW
 2. ZIMA, ZIMA, PADA ŚNIEG (PORY ROKU)
 3. ZWIERZĘTA I ICH DOMY
 4. JAK MOŻEMY POMÓC BABCI I DZIADKOWI ?

 

Planowane osiągnięcia dziecka:

 

- przestrzega wspólnie ustalonych zasad Kodeksu Przedszkolaka

-wyraża emocje za pomocą gestów, mimiki i ekspresji ruchowej

-doskonali umiejętności grafomotoryczne poprzez rysowanie po wykropkowanym śladzie

-poznaje cyfrę 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, utrwala wygląd cyfry 4

-śpiewa poznane piosenki o zimie, babci i dziadku, występuje z okazji ich święta,

-prawidłowo i bezpiecznie posługuje się nożyczkami,

-aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych zachowując zasady bezpieczeństwa,

-poznaje cztery pory roku, potrafi o nich opowiedzieć (dzieci 3l.),

-potrafi w kolejności wymienić pory roku (dzieci 5l.),

-opowiada o obrazkach (zdania złożone dzieci 5l. zdania proste dzieci 3,4l.),

- wie, jakimi pokarmami można dokarmiać ptaki; dokarmia ptaki z pomocą osoby dorosłej,

- wypowiada się na temat swojej rodziny, podaje imiona dziadków i babć,

- słucha z uwagą czytanego tekstu,

- określa położenie sylwet w przestrzeni,

- wskazuje brakujący przedmiot,

- koloruje wybrane elementy farbą, przykleja elementy z papieru,

- ilustruje ruchem i gestem test piosenki,

- liczy słyszane dźwięki.

 

 

Tematyka na miesiąc grudzień dla grupy I:

 1. ŚWIĄTECZNY CZAS
 2. POZNAJEMY DINOZAURY

 

Planowane osiągnięcia dziecka:

 

-przestrzega wspólnie ustalonych zasad,

-zgodnie integruje się w zabawie z rówieśnikami,

-doskonali umiejętności grafomotoryczne poprzez rysowanie po wykropkowanym śladzie (4,5 l)

-buduje wypowiedzi na temat swoich zainteresowań, ulubionych czynności,

-rozumie konieczność dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas użytkowania urządzeń elektrycznych,

-przelicza elementy zbiorów, poznaje obraz graficzny cyfry 3,

-słucha bajek czytanych przez nauczyciela, odpowiada na pytania dotyczące utworów

-Zna imiona rodziców ( 3 l) , rozumie koniczność włączenia się w obowiązki domowe (4,5 l),

-układa historyjki obrazkowe, opowiada o nich,

-odróżnia natężenie dźwięku , głośno, cicho,

-doskonali drobne ruchy rąk (4,5 l)

-wymienia nazwy pór roku (4,5l)

-prawidłowo trzyma kredkę, pędzel,

-aktywnie uczestniczy w obserwacji prowadzonych przez nauczyciela doświadczeniach ze śniegiem, lodem,

-śpiewa poznane kolędy.

-wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,

-kultywuje tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

-stosuje pojęcia: duży, większy, największy,

-rozpoznaje zimę na obrazkach,

-wymienia wybrane elementy zimowej pogody,

-opisuje śnieg używając przymiotników,

-wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

-rozwiązuje zagadkę,

-odpowiada na pytania dotyczące utworu,

-wymienia tradycje związane ze świętami,

-rozpoznaje i nazywa wybrane kolory.

 

Tematyka na miesiąc listopad dla grupy I:

 1. MOJA RODZINA
 2. NASZE EMOCJE I UCZUCIA

 

Planowane osiągnięcia dziecka:

 

-przestrzega wspólnie ustalonych zasad,

-wyraża emocje za pomocą gestów, mimiki i ekspresji ruchowej,

-doskonali umiejętności grafomotoryczne poprzez rysowanie po wykropkowanym śladzie,

-doskonali słuch fonemowy,

-ustala położenie przedmiotów w przestrzeni stosując odpowiednie zwroty: na, pod, w

-poznaje cyfrę 2, utrwala wygląd cyfry 1,2

-zna numer alarmowy 112,

-Poznaje Polskę ojczyznę, miasto Łódź,

-Uczestniczy w imprezie z okazji Dnia niepodległości,

-poznaje figury geometryczne, koło, trójkąt, kwadrat,

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i integracyjnych,

-uczestniczy w święcie pluszowego misia,

-uczestniczy w Andrzejkach,

-wyraża emocje i uczucia.

- wykonuje czynności samoobsługowe

- nabywanie umiejętności kreślenia na ograniczonej przestrzeni

- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje (radość, złość, smutek, strach);

- wypowiada się na określony temat

- odpowiada na pytania

-  współdziała z dziećmi w zabawie

- śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie

- powtarza usłyszany rytm

-wykonuje prace plastyczno- konstrukcyjne różnymi technikami

- utrwalanie pojęć: wysoki, niski, wyższy, niższy

- rozwijanie umiejętności liczenia

- nazywa sprzęty domowe

- mówi o zastosowaniu danego urządzenia

-rozumie ,iż jest jednym z członków rodziny i wiąże go z rodziną silny związek emocjonalny i genetyczny

 

Tematyka na miesiąc Październik dla grupy I:

 1. MOJE UCZUCIA I EMOCJE
 2. JESIEŃ W LESIE I WOKÓŁ NAS
 3. PROWADZĘ ZDROWY TRYB ŻYCIA
 4. PRZESTRZEGAM ZASAD I DBAM O BEZPIECZEŃSTWO INNYCH

 

Planowane osiągnięcia dziecka:

 

-przestrzega wspólnie ustalonych zasad Kodeksu przedszkolaka

-wyraża emocje za pomocą gestów, mimiki i ekspresji ruchowej

-wykonuje prace plastyczne, używając dostępnych materiałów plastycznych

-wymienia zwierzęta żyjące w lesie

-wymienia grzyby występujące w lesie

-określa kolory jesiennych liści

Ustala położenie przedmiotów w przestrzeni stosując odpowiednie zwroty: na, przed, za, obok, przed (4,5 l)

-przelicza elementy, określa wielkość przedmiotów, duży mały

-Poznaje liczbę 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, utrwala wygląd cyfry 1

-śpiewa poznane piosenki indywidualnie i w grupie,

-nazywa zagrożenia i odpowiednio dobiera służby ratunkowe (policja, straż, pogotowie)

-zna numer alarmowy 112

-nazywa i rozpoznaje dotykiem w otoczeniu kształt koła, kwadratu,

-aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych i ruchowych,

-uczestniczy w święcie „pasowanie na przedszkolaka”.

- wykonuje czynności samoobsługowe

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

-rozumie konieczność spożywania warzyw i owoców

-wymienia zdrowe produkty oraz szkodzące zdrowiu

- nabywanie umiejętności kreślenia na ograniczonej przestrzeni

-wykonuje czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni np.  wydziera

-wyraża i nazywa różne emocje podczas zabaw

-określa sytuacje wywołujące różne emocje

 -używa zwrotów grzecznościowych podczas zabaw w kącikach

- nazywa popularne owoce i warzywa

- odróżnia owoce od warzyw

- rozpoznaje owoce i warzywa za pomocą dotyku lub smaku

- rozpoznaje wiewiórkę, jeża, wróbla, gołębia

 

 

 

Tematyka na miesiąc Wrzesień dla grupy I:

 

Planowane osiągnięcia dziecka:

 

-Wdrażanie do warunków przedszkolnych,

-zapoznanie że znaczkiem i szafą w szatni i, poznanie imion dzieci i pań pracujących w przedszkolu,

-wdrażanie założeń kodeksu przedszkolaka ustalonego w grupie,

-wykonywanie prac plastycznych,

-określamy samopoczucie w danym dniu,

-nauka piosenki ,,Jestem sobie Przedszkolaczek,,

-gry i pląsy przy muzyce.

− podaje  swoje imię nazwisko

– stara się aktywnie uczestniczyć w zabawach i zajęciach organizowanych przez n-ke

- wyraża i nazywa różne emocje (np.: radość, smutek, złość, strach)

- odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej

- zjada posiłki

 − uczestniczy w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych,  bieżnych,

 z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, równoważnych,  ze śpiewem

Cele na miesiąc  Czerwiec 2020:
1. Dzieci mają swoje święto,
2. Już przyszło lato,
3. Wyjeżdżamy na wakacje.
Cele:
 • Uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Rozpoznawanie na obrazkach polskich krajobrazów i podawanie ich nazw: morze, góry, jeziora, wieś.
 • Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i spostrzegawczości.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów wg kształtu i / lub koloru.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

 

Cele na miesiąc Maj 2020:
1. Zwierzęta na wiejskim podwórku
2. Polska- moja Ojczyzna
3. Znamy różne pojazdy
4. Moja Rodzina
Cele:
 • Rozpoznawanie zwierząt mieszkających na wsi ;
 • Rozpoznawanie zwierząt dorosłych i młodych, podawanie ich nazw;
 • Rozumienie korzyści, jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt.
 • Rozpoznawanie samochodów osobowych, ciężarowych i ratowniczych, podawanie ich nazw;
 • Poznanie wyglądu, nazwy i przydatności pojazdów specjalnych, np. pomoc drogowa, karetka pogotowia;
 • Rozpoznawanie pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych.
 • Rozwijanie słownictwa dziecka
 • Kształtowanie percepcji słuchowej poprzez rozpoznawanie odgłosów charakterystycznych dla zwierząt spotykanych na wsi,
 • Doskonalenie sprawności manualnych,
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • Doskonalenie procesów myślowych,
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło, kwadrat.
 • Dostosowanie zamierzeń do wieku dzieci.