KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

- Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka na miesiąc wrzesień :
 
  1. W moim przedszkolu
  2. Bezpieczna droga do przedszkola
  3. Nikt w przedszkolu się nie nudzi
  4. Poznajemy samych siebie
 
Planowane osiągnięcia dziecka: 
-przestrzega wspólnie ustalonych zasad  Kodeksu Przedszkolaka
--wyraża emocje za pomocą gestów, mimiki i ekspresji ruchowej
-doskonali umiejętności grafomotoryczne poprzez  rysowanie po wykropkowanym śladzie, miedzy dwoma liniami, wycinaniu po linii
-doskonali słuch fonemowy dzieląc zdania na wyrazy, wyrazy na  sylaby,
-wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie wyrazów*
-poznaje literę O, o ( postać drukowana i pisana)*,
- buduje dłuższe wypowiedzi na  temat swoich zainteresowań, ulubionych czynności,  sukcesów,
-określa prawą i lewą stronę ciała*
-ustala położenie przedmiotów w przestrzeni stosując odpowiednie zwroty: na, przed, za, obok itp.
-przelicza elementy zbiorów i porównuje ich liczebność z użyciem określeń: więcej, mniej, tyle samo
-poznaje liczbę 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; utrwala  wygląd cyfry 1
-śpiewa poznane piosenki   indywidualnie i w grupie dokładnie i  wyraźnie  odtwarzając tekst*
-nazywa zagrożenia i odpowiednio dobiera służby ratunkowe (policja, straż pożarna, pogotowie)
-zna numery alarmowe
-zna swój adres zamieszkania
-rozpoznaje miejsca wyznaczone do przechodzenia przez jezdnię                     
-nazywa i rozpoznaje dotykiem i w otoczeniu kształt koła, kwadratu, trójkąta i prostokąta *
-prawidłowo i bezpiecznie posługuje się nożyczkami -aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych zachowując zasady bezpieczeństwa

 

 

Tematyka na miesiąc czerwiec :
1.Wszystkie dzieci nasze są….
2.Wczesne lato
3.Wakacje tuż, tuż
Planowane osiągnięcia dziecka:
- nazywa ludzi różnych ras ,określa miejsca ich zamieszkania, warunki klimatyczne , w jakich żyją
- wie ,że wszyscy ludzie na świecie bez względu na płeć, kolor skóry, narodowość mają takie same prawa
i takie same marzenia
-wymienia podstawowe prawa człowieka (dziecka): prawo do miłości , zabawy, nauki, niedoznawania
krzywd itp.
-nazywa zjawiska atmosferyczne i pogodowe występujące wczesnym latem: ulewny deszcz, burze ,
bezchmurne niebo, upały ,tęcza
-zauważa ,że latem są dłuższe dni i krótsze noce
-wymienia nazwy i rozpoznaje owoce sadu i lasu, niektóre kwiaty i owady
-utrwala wygląd krajobrazu górskiego, nadmorskiego i wymienia ich charakterystyczne elementy
-wymienia zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych zabaw: wie, że nie wolno wkładać
do ust ani jeść nieznanych roślin ( jagód, grzybów),nie wolno zbliżać się do nieznajomych zwierząt, kąpiel
w dozwolonych miejscach i pod opieką dorosłych itp.
-zna swój adres zamieszkania
-wie, komu i w jakiej sytuacji można podawać informacje o sobie
-wyznacza wynik dodawania i odejmowania licząc na konkretach
-dodaje i odejmuje z wykorzystaniem cyfr i znaków matematycznych*
-czyta wyrazy, krótkie teksty, rozwiązuje krzyżówki, rebusy itp.*
* dzieci starsze
 
 
Tematyka na miesiąc maj:
     1.Moje ulubione książki
     2.Łódź moja mała ojczyzna
     3.Moja rodzina i ja
Planowane osiągnięcia dziecka.  
Dziecko:
-wypowiada się na temat treści wysłuchanych utworów literackich  
-wymienia zasady korzystania z książek
-zna kolejne etapy powstawania książki
-opisuje różnice między biblioteką a księgarnią
-rozwiązuje zagadki literackie
-wymienia ( dz. młodsze) przynajmniej dwóch autorów książek dla dzieci; (dz. starsze) czterech oraz ich najbardziej znane utwory
-recytuje z pamięci przynajmniej dwa wiersze polskich autorów
-wykonuje zakładkę do książki wg własnego pomysłu
-poznaje niektóre fakty z przeszłości Łodzi, rozpoznaje herb i hymn Łodzi, wskazuje lokalizację Łodzi na mapie Polski, wymienia i rozpoznaje na ilustracjach najważniejsze miejsca w Łodzi(zabytki, instytucje, place, ulice)*
-wymienia członków swojej rodziny i potrafi określić ich stopień pokrewieństwa (babcia to mama mojej mamy, mojego taty, ciocia to siostra mojej mamy itd.)
-wie, na czym polega praca zawodowa  rodziców
-wykonuje prezenty  dla swoich rodziców
-poznaje liczby 9, 10, 0  oraz  ich odpowiedniki graficzne -cyfry oraz utrwala je poprzez różnorodne ćwiczenia*
-układa zapis działania matematycznego dodawania i odejmowania z użyciem znaków i cyfr*
-poznaje litery ł, Ł, z, Z, h, H( postać drukowana i pisana), rozpoznaje  nowopoznane litery wśród innych liter                    i w tekście, odtwarza kształt liter, kreśli litery po śladzie i samodzielnie ,odczytuje sylaby, krótkie wyrazy  
z poznanych liter, układa wyrazy z liter alfabetu ruchowego jako podpisy do obrazków*
 -wykonuje różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania
* dzieci starsze

                                   

                                                    

Tematyka na miesiąc kwiecień :
     1. Wielkanoc
     2. Chrońmy naszą planetę           
     3. Jestem Polakiem i Europejczykiem
Planowane osiągnięcia dziecka:  
Dziecko:
-zna obrzędy wielkanocne (malowanie, ozdabianie jaj, święcenie pokarmu, śmigus-dyngus)
- opowiada, jak powinien wyglądać świąteczny stół i jakie potrawy powinny na nim się znaleźć
-wymienia negatywne działanie człowieka na środowisko naturalne: spaliny samochodowe, dym z kominów, ścieki, śmieci, hałas,
-wymienia niektóre działania człowieka podejmowane w celu ochrony środowiska: segregacja śmieci, budowa oczyszczalni ścieków, oszczędzanie wody, zbiórka surowców wtórnych,
-stosuje działania chroniące środowisko na terenie przedszkola i domu rodzinnego: zakręca krany, wyłącza zbędne oświetlenie, nie płoszy ptaków i zwierząt, nie łamie gałęzi
-rozpoznaje  nasze symbole narodowe:
−zna treść legend dotyczących historii powstania państwa polskiego i miast polskich: Warszawy  i Krakowa*
-wyszukuje herby Warszawy i Łodzi spośród innych herbów
− nazywa i wskazuje na mapie największe rzeki Polski – Wisłę i Odrę, morze – Bałtyk, góry –Tatry , Warszawę ,  Kraków i Łódź
-wymienia i rozpoznaje symbole UE*
-poznaje litery j ,J, w, W, f, F, ( postać drukowana i pisana), rozpoznaje  nowo poznane litery wśród innych liter  i w tekście, odtwarza kształt liter, kreśli litery po śladzie i samodzielnie ,odczytuje sylaby, krótkie wyrazy  
z poznanych liter, układa wyrazy z liter alfabetu ruchowego jako podpisy do obrazków*
-poznaje liczbę 8  oraz  jej odpowiedni graficzny -cyfrę oraz utrwala ją poprzez różnorodne ćwiczenia*
-zapisuje działania stosując znaki „+” i „=”*
-kreśli wzory i szlaczki po śladzie i między dwoma liniami
-koloruje obrazki bez wychodzenia poza kontur
* dzieci starsze