KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

KOCHANI RODZICE !

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA ZOSTAJE PRZEŁOŻONE NA CZWARTEK 05.11 O GODZINIE 10:00.

NIESTETY Z POWODU ZAISTNIAŁYCH OKOLICZNOŚCI RODZICE NIE BĘDĄ MOGLI UCZESTNICZYĆ W UROCZYSTOŚCI.

BARDZO PROSIMY ABY WSZYSTKIE DZIECI BYŁY UBRANE NA GALOWO TEGO DNIA :) 

DRODZY RODZICE 

Informujemy, że Pasowanie na Przedszkolaka z dnia 15.10 zostaje przełożone.

Następny termin podamy w najbliższym czasie.

Przepraszamy za niedogodności !

Informujemy, że Przedszkole Miejskie Nr 84 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8, od 1 września 2020 r uruchamia obie grupy, a placówka będzie funkcjonować w godzinach od 06:00 do 17:00.
Jednocześnie przypominamy, że przedszkole działa w reżimie sanitarnym określonym przepisami MEN i GIS.
Obowiązują następujące procedury:
- Dziecko jest przyprowadzane w godzinach 06:00-08:30.
- W szatni jednocześnie może przebywać dwoje rodziców z dziećmi.
- Bardzo prosimy, by starsze dzieci same wchodziły na teren placówki.
- Rodzic wchodzący do przedszkola ma obowiązek dezynfekcji rąk (lub noszenie rękawiczek jednorazowych) oraz zakrywania nosa i ust.
- Bardzo prosimy by rodzice przypominali dzieciom, po przyjściu do przedszkola o konieczności umycia rąk przed wejściem do sali.
- Rodzice nie wchodzą do sal.
- Dzieci nie przynoszą do przedszkola z domu zabawek, jedzenia, picia itp.
- Do przedszkola przyjmujemy dzieci bez objawów chorobowych takich jak: katar, kaszel, bóle brzucha, wymioty, biegunka, wysypka, temperatura.
- Dziecko po przyjściu do przedszkola ma mierzoną temperaturę (termometr bezdotykowy).

Dyżur lipiec i sierpień 2020 r.
Dyrektor Przedszkola informuje, że wszystkie dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr. 84, których rodzice złożyli karty na lipiec i sierpień zostały przyjęte.
Rodziców dzieci z innych przedszkoli poinformowano indywidualnie o przyjęciu lub braku miejsc na dyżur wakacyjny.

 

Dyrektor Przedszkola
Prosimy pamiętać o dostarczeniu oryginału karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny, pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Drodzy Rodzice w przypadku wystąpienia opadów deszczu w dniu 25.06.2020 r. spotkanie dla dzieci rozpoczynających od września naukę w szkole odbędzie się w sali przedszkolnej.
W   takiej sytuacji prosimy przyprowadzić dziecko na godzinę 13:00 i odebrać o godzinie 14:00.
 
 
 
Szanowni Rodzice.
Zgłoszenie na okres wakacyjny
Informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole otwarte będzie w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) w godzinach  7:00  -  16:30  Przedszkole będzie funkcjonować w reżimie sanitarnym, tak jak dotychczas, zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS organizując zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.
Do przedszkola na okres wakacji rodzice,  którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom, mogą zapisać swoje dziecko do przedszkola, do którego w chwili obecnej dziecko uczęszcza. Zgłosić dziecko na okres wakacyjny do przedszkola należy w terminie  do 19 czerwca 2020 ru dyrektora przedszkola poprzez kontakt mailowy: kontakt@pm84.elodz.edu.pl 

 

Bardzo prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska dziecka w tytule maila.

 

Rodzice dzieci z przedszkoli wyłączonych z pracy w okresie lipiec-sierpień mogą starać się zapisać dziecko do innego pracującego przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego. W tym celu rodzice również kontaktują się z dyrektorem placówki.
Wykaz przedszkoli pracujących w okresie lipiec-sierpień 2020 r.
Wykaz przedszkoli wyłączonych z pracy w okresie lipiec-sierpień 2020 r.
 
Pismo Wiceprezydent Miasta Łodzi, Małgorzaty Moskwy - Wodnickiej dotyczące funkcjonowania przedszkoli w okresie wakacyjnym.

 

Drodzy Rodzice
Poniżej zamieszczamy link do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli.
Aktualne wytyczne przeciwepidemiczne GIS z  dnia 4 czerwca 2020 r.
 
 
!!! Ważne Informację !!!
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
- UZASADNIENIE DO ROZPORZĄDZENIA
 
Przypominamy również że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał do dnia 28.06.2020 r.

Szanowni Rodzice
Ze względu na rosnące ceny żywności, Pani Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców ustaliła nową stawkę żywieniową tj. 8 zł - od 1 czerwca 2020 roku
 
 
Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 27.05.2020 r. zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 84

 

!!! UWAGA - WAŻNE !!!

Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie  OD 27 MAJA OD GODZ. 8:00 DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice / prawni opiekunowie po otrzymaniu wyniku rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 

 

Drodzy Rodzice!
                  Jeżeli zadecydowaliście, że Wasze dziecko nie będzie uczęszczało już w tym roku szkolnym  ( do końca czerwca ) do przedszkola,  to  bardzo  prosimy  o zgłoszenie się do placówki po odbiór rzeczy osobistych dziecka: ubrań, książek i teczki z pracami plastycznymi.
                                                                            Dziękujemy!

 

 

Kochane Mamy!

W dniu Waszego święta chcemy Wam serdecznie podziękować
za miłość, cierpliwość , oddanie i troskę
okazywaną Waszym  dzieciom .
Życzymy Wam drogie Mamy
dużo zdrowia, szczęścia,  spełnienia marzeń  i samych dobrych chwil.  
 
                                            Pracownicy PM nr 84
 
 
Drodzy Rodzice 
Informujemy, że praca zdalna (od 18 maja do 5 czerwca) będzie prowadzona w ograniczonym zakresie, ze względu na urlopy nauczycieli:
Od 18 - 22 maja 2020 r. Panie Anna Gomulak i Magdalena Kołodziejek
Od 25 - 29 maja 2020 r. Pani Anna Bałoniak - Orzeł
Od 1 - 5 czerwca 2020 r. Pani Jolanta Jagodzińska

 

 

Szanowni rodzice

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 18.05.2020 r
, nasze przedszkole wznawia pracę w godzinach od 7:00 do 16:30.
Ze względu na ograniczenia związanie z zasadami reżimu sanitarnego w dniu otwarcia przedszkola zostanie uruchomiona jedna grupa z 12 - dzieci (zgłoszonych w czasie rozmów telefonicznych).
 

 

 

!!! UWAGA !!! PILNE !!!
!!! WAŻNE INFORMACJE !!!

 

Szanowni Państwo.

 Informuję, że z dniem 18 maja b.r. przedszkole wznawia działalność opiekuńczo wychowawczą.
 Przedszkole będzie funkcjonowało w godzinach od 7:00 do16:30.
 Zostanie uruchomiona jedna grupa (w reżimie sanitarnym) dla dzieci rodziców pracujących.
Bardzo proszę o:
  1. zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym.
 
  1. pobranie i odesłanie wypełnionego (skan) Wniosku/oświadczenia o potrzebie korzystania z opieki w czasie COVID -19 w Przedszkolu Miejskim nr 84 w Łodzi   - Wniosek należy wydrukować , wypełnić - PODPISAĆ i wysłać skanem na adres przedszkola (pm84lodz.wikom.pl) do 15.05.2020 r albo dostarczyć pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu. 
 
                                                                                                                                                     z uszanowaniem
                         B. Wilczyńska
 
 
 
Do 15 maja przedszkole pracuje zdalnie
Szanowni Państwo
W dalszym ciągu (do 15.05.2020) przedszkole pracuje w trybie zdalnym, trwają przygotowania do pracy w reżimie sanitarnym.
Kupujemy środki ochrony osobistej dla pracowników, przygotowujemy procedury, aby spełnić wymogi reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi.
Dołożymy wszelkich starań, aby wszyscy czuli się bezpiecznie.

 

 

!!! UWAGA- PILNE !!!

PILNA informacja dla rodziców w sprawie umożliwienia opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 !!!
Szanowni rodzice
Prosimy o jak najszybsze wypełnienie załączonej Ankiety, skan ankiety lub zdjęcie należy odesłać do 11.05.2020r. na adres e-mail: kontakt@pm84.elodz.edu.pl
W temacie proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.

Ankieta do pobrania 

Dodatkowo do każdego z Państwa wyślemy tą ankietę drogą mailową.

 

 

 

Szanowni Rodzice 
Zgodnie z uchwałą Sejmu z dnia 31. kwietnia, czas pobierania  dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8 roku życia, został wydłużony, do 24 kwietnia 2020 r. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie, Państwo na stronie : https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095.

 

Drodzy Rodzice,
Bardzo prosimy zapoznać się z wytycznymi GIS :
Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 4 maja 2020 r, dotyczące przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3. 
 
 
Drodzy Rodzice 
Dzisiaj nasz wspaniały Pan Jerzy, stworzył cudownie proste ale skuteczne
"Poidełko dla Pszczół".

Dzięki takiemu rozwiązaniu pszczółki będą mogły się napić i odpocząć.
Dziękujemy Panie Jerzy :)
Pamiętajmy że pszczoły to życie, dbajmy o nie i pomagajmy !!!

 

Szanowni Państwo 
Zgodnie z zarządzeniem -Nr 3938/VIII/20,  informujemy że Prezydent Miasta Łodzi wydała zgodę na zawieszenie przez dyrektorów przedszkoli, zajęć od 06.05.2020 do dnia 11.05.2020 r. ZARZĄDZENIE 
 
 
Drodzy rodzice zapraszamy do skorzystania z linku:
 https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_wniosku_do_przedszkola.mp4 
w którym znajdziecie instrukcję jak zarejestrować wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Szanowni Rodzice najnowsze informację przekazane przez Ministra Edukacji Narodowej

Wczoraj, 29 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw RP zostały opublikowane rozporządzenia umożliwiające wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Są one dostępne na stronach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780 
i http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781.
Nowe regulacje prawne załączam do wiadomości. Przekazuje również zestaw pytań i odpowiedzi, które pojawiają się w kontekście otwarcia placówek. Mam nadzieję, że będę one dla Państwa pomocne, szczególnie w kontaktach z rodzicami.
 
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Załączniki:
1.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
3.     Q&A Otwieramy przedszkola – informacja MEN

 

Szanowni Państwo
W odnośniku , znajdziecie Państwo najważniejsze informacji na temat 2 etapu
znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19-
 INFORMACJE

 

 

UWAGA  !!! PILNE !!!

Drodzy Rodzice 

W związku z komunikatem MEN o możliwości otwarcia przedszkoli od dnia 06.05.2020 r, bardzo prosimy o jak najszybszą informację którzy z Państwa nie mają możliwości zatrzymać swojego dziecka w domu i ile godzin będzie ono spędzało w przedszkolu.

Informację prosimy przesyłać na adres przedszkola lub telefonicznie (607-895-337 P.Dyrektor)

Komunikat MEN w sprawie otwarcia placówek od dnia 06.05.2020 r - OTWÓRZ

 

 

„Nowa normalność”

Jak wiecie Drodzy Rodzice decyzją MEN nauczanie zdalne obowiązuje do dnia 24.05.2020 r. Niestety nie mamy jeszcze możliwości spotkać się w realnym życiu dlatego serdecznie zachęcamy do kontaktów z nami drogą mailową (adresy znajdziecie w zakładce „grupy”na naszej stronie) i korzystania z naszej strony www.
Dla nas dorosłych „Nowa normalność” jest trudna, niepokojąca czy po prostu niezrozumiała, jednak pamiętajmy że nasze dzieci są w jeszcze gorszej sytuacji.
Brak kontaktów z rówieśnikami, niejednokrotnie z rodziną (babcią, dziadkiem) czy zwyczajne wyjście na „Plac zabaw” stało się niemożliwe. Pamiętajmy że nasze dzieci mogą się po prostu bać: tego co słyszą, tego co widzą czy zmian jakie ich dotyczą.
Drodzy Państwo,wspierajcie swoje dzieci bądźcie dla nich opoką normalności i bezpieczeństwa w tych dziwny i trudnych czasach.
Z naszej strony dokładamy wszelkich starań by „dostarczać” dzieciom ciekawych pomysłów zabaw, kart pracy a Was rodzice trochę odciążyć.
Nikt z nas nie przypuszczał że znajdziemy się w takiej sytuacji i nikt z nas nie był na nią przygotowany, dlatego zachęcamy Państwa do kontaktów z nami, nie tylko w sprawach przedszkolnych (prace, zabaw itp) ale również takich które Was niepokoją czy wzbudzają różne emocje w związku z waszymi dziećmi.
Wszyscy mamy  nadzieję że już niedługo będziemy mogli się zobaczyć bez obaw o nasze zdrowie.
Zaglądajcie do nas ( na razie poprzez stronie www) i piszcie :)
Pozdrawiamy, Personel Przedszkola Miejskiego nr 84

 

Szanowni Rodzice
Przedstawiam skrócony harmonogram rekrutacji do przedszkola w na rok szkolny 2020/2021

 

            LOGOWANIE NA STRONĘ:    https//lodz.formico.pl

 

  1. OD 05 MAJA 2020  GODZ. 8:00 DO 15 MAJA 2020  GODZ: 15:00  - POBRANIE WNIOSKÓW  I  ZAŁĄCZNIKÓW,  WYPEŁNIENIE,  WYDRUKOWANIE,  PODPISANIE (oboje rodzice /opiekunowie) ZESKANOWANIE I PRZESŁANIE NA ADRES e- mailowy PRZEDSZKOLA (kontakt@pm84.elodz.edu.pl)
  2. 25 MAJA 2020 - OGŁOSZENIE LIST DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH  NA  STRONIE  PRZEDSZKOLA  (pm84.wikom.pl)
  3. OD 27 MAJA 2020 GODZ. 8:00 DO 29 MAJA 2020 GODZ: 15:00 RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH POWINNI ZŁOŻYĆ POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA (druk na stronie: pm84.wikom.pl  podpisany zeskanowany ) PRZYSŁANY NA E-MAIL PRZEDSZKOLA (kontakt@pm84.elodz.edu.pl)
  4. 05 CZERWCA 2020 OGŁOSZENIE LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
  5. PODPISANIE INFORMACJI O ZASADACH KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE W PIERWSZYM DNIU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 10 WREŚNIA 2020r.
                                                 Z uszanowaniem
                                            Bronisława Wilczyńska

 

Komunikat

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi z dnia 31 marca 2020 roku o liczbie wolnych miejsc w roku szkolnym 2020/2021

 

           Zgodnie z art. 153 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374 ze zm.)  na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego   deklarację   o    kontynuowaniu  wychowania   przedszkolnego    złożyło   37 rodziców   dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

 

     Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie:

od 4 maja 2020 do 15 maja 2020 roku

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 13 /słownie: trzynaście/.

                                                                                                                Bronisława Wilczyńska

                                                                                                                Dyrektor

Łódź, 31.03.2020 r.

 

 

 

 

!!! Pilne !!! Rodzice !!! Pilne !!!

Bardzo Prosimy o jak najszybsze uiszczanie zaległych płatności !!!!!

 

 

 

Zasady naboru uczniów do klas I Szkół Podstawowych Prowadzonych przez miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja Elektroniczna

Zasady Rekrutacji Elektronicznej

Aneks do regulaminu rekrutacyjnego

Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich w Łodzi oraz Zarządzenie Nr 3717 wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące Harmonogramu czynności rekrutacyjnych oraz uzupełniających do przedszkoli miejskich w Łodzi na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja - dokumenty

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty i oświadczenia, rok szkolny 2020/2021

Informacja na temat Rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana

Codzienna dawka ruchu dla każdego : Zumba, Salsation i Solo Latino- transmitowane na żywo